Sunergy activities in Cameroon

The following is an exert of an article from  Drammens Tidende, Drammen, Norway about 2 Mites and its sister company SunErgy and their activity in Cameroon, written by journalist Lars Johnsen, published 24.09.2013

Drammens Tidende

Næringsliv

Screen Shot 2013-10-01 at 11.06.57 PM

Sunergy.: Ole Hallvard Haugen og Stein Skjørshammer har gått sammen i selskapet SunErgy for å bygge solcelleanlegg i landsbyer i Kamerun. Etter flere turer har de en rekke bilder fra byggingen av forsøksanlegget og møter med både landsbybeboere og tjenestemenn fra myndighetene. (Foto: Lars Johnsen)

—————————————————————————————–

Bygger solcelleanlegg i Kamerun

Et lite firma i Drammen skal bygge solcelleanlegg for 92 landsbyer i Kamerun.

AV:LARS JOHNSEN PUBLISERT 24.09.2013 10:20 

SIST OPPDATERT 24.09.2013 15:25

Screen Shot 2013-10-01 at 11.07.11 PM

Planlegging: Haugen og Skjørshammer (fra høyre) sammen med Dr. Kinni Fongot og Rosetta B Thompson fra PAID-WA. Foto: Privat (Foto: Privat)

DRAMMEN: Skjønt lite og lite, planene er store og selskapet SunErgy vokser kraftig. Oppstarten var i november 2010, og i 2015 skal de 11 første landsbyene være forsynt med strøm fra solceller.
– Siden 2010 har prisene på solcellepaneler og batterier falt kraftig, så lønnsomheten i prosjektet vårt blir bare bedre og bedre, sier Ole Hallvard Haugen.

«Gjøre noe godt»

Han er revisor, men driver i dag regnskapsfirmaet Accepta i Drammen, og er styreleder i SunErgy. Daglig leder er Stein Skjørshammer, blant annet professor ved universitetet i Tallinn i Estland.
– Vi ønsket å gjøre noe godt for noen, og laget et prosjekt som ble lagt i skuffen. Først da jeg traff en fra Kamerun. Dr. Kinni Fongot, under en forelesning i Finland fikk vi motoren for å få til dette prosjektet, sier Skjørshammer.

Energiministeren

Dermed bar det ned til Kamerun, og gjennom Fongot fikk de møte med energiministeren allerede den første uken. Siden har de hatt møter med både finansminister og statsminister. Og har regjeringens fulle støtte for å skaffe elektrisitet til et område som ikke har strøm i dag.
– Prosjektet består av tre deler. Landsbyen sørger for en tomt der vi bygger solcelleanlegg. Denne strømmen samt kabel-TV og internett, selger vi til beboerne, men låner dem penger via mikrokreditt. Og for å få dem til å forstå hvordan dette virker holder vi kurs i entreprenørskap. Vi skal ikke gi dem gaver, de må betale for dette, sier Skjørshammer.

Kakaobønder

Betalingsevne er det i dette området av Kamerun, nær byen Douale. Her bor det nemlig kakaobønder, og kakaoprisene er gode for tiden.
Forprosjektet har fått støtte fra både Norad og Utenriksdepartementet. Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) har gitt garantitilsagn.
– Det viktigste er likevel investorene vi har fått med oss, sier Haugen.

Solgründer

Den mest kjente av dem er Alf Bjørseth, mannen som startet REC, og som i dag driver blant annet Scatec Solar og Norsun. En annen viktig investor er Olav Sølverud fra Lier, kanskje først og fremst kjent for sin innsats når det gjelder små vannkraftverk.
– Vi skal tjene penger på dette, men samtidig er det jo tilfredsstillende å skaffe strøm og dermed utvikling til disse landsbyene.
Et av selskapene de samarbeider med er Eltek ASA i Drammen, som lager strømforsyningsenheter.

PEOPLE SIGNING UP!

The first deposit account was opened in 2 Mites last week. It was the chief himself, Chief Benga John who was the first to open an account in 2 Mites. Congratulations to him!
“People are signing up with 2 Mites”, says Mr. Knut-Arne Wendel. Mr. Wendel continues, “this makes us very happy”. Almost all people in the Bokosso village have followed the example of Chief Benga John. The rest is to follow within a short time. Soon the people will have light and see their long-awaited dreams come through!”
Bonga