Support us

Strøm til Afrika. 2Mites.

 Kjære familie og venner.

Det er nå 2 år siden jeg gikk ned i 40% stilling og sluttet å reise. Ekstra tid har gitt meg muligheter til å gjøre noe helt annet.

Min gamle venn, Stein Skjørshammer hadde en visjon om å hjelpe landsbybeboere i Afrika med å få strøm til sine hus. Med dette kan de komme inn i vårt århundre.

Han laget et konsept, som går ut på å bygge mini powerstation basert på solenergi.  I hver landsby settes det opp en powerstation, og ledninger trekkes frem til hvert hus.  I Kamerun er det ca 12 000 landsbyer – 10 000 av disse har ikke strøm. Staten sier at de aldri vil få det heller.  I Kamerun benyttes vannkraft – alt er utbygget og det dekker kun 40 % av behovet. Sol er det nok av i Afrika.

I februar sist år var jeg med han en uke i Kamerun. Det var interessant å se hva han og hans kompanjong hadde fått til etter et års arbeid. Nå har prosjektet kommet lang frem. De første landsbyer skal være klare i løpet av kort tid.

Store tunge finansielle aktører satser nå penger på utbyggingen. Deres fremtidige inntekter blir da basert på salg av strøm. Dette er ikke noe vanlig hjelpeprosjekt – alt som blir gjort, skal det betales for. Og man skal tjene penger.

Norske leverandører er ansvarlig for levering det meste av utstyret.

For at alle skal få muligheter til å installere strøm, tilby vi Micro Finansiering.  Det koster snaue ca 100 US dollar å få lagt inn strøm i huset. Det innbefatter også tilgang til internett og kabel TV.  For å få lån må man spare i tre måneder, dette for å bevise at man kan spare.   Lånet skal tilbakebetales etter 6 måneder.

Ingen penger blir utbetalt – lånet betales direkte til Sunergy for installasjonen. Mr. Wendel

Jeg henvender meg til familie og venner i håp om at noen vil låne oss 5 eller 10 000 kr i 3 – tre år. Vi gir 6% rente p.a..  (Hva er renten du får i banken på dine sparepenger??)

Etter 3 år betales lånet tilbake (ca 12 000 kr for et lån på 10 000 kr) og ca 100 familier har fått strøm for ditt lån.

I Kamerun er det vanlig på slike lån at det er 50 til 100% rente.  Vi skal låne ut til 2% rente pr. mnd.  Mellomværende vil dekke utgiftene i forbindelse med lånet.

Gå inn på våre hjemmesider. www.sunerypower.org  og   www.2mitescredit.org

Her finner du mange opplysninger.

Den første landsbyen Bokosso vil få sin strøm i februar – håper vi.  Det arbeides nå med å planere plassen til powerstation i 7 nye landsbyer. Pr. dato har 44 landsbyer gitt tomter for plassering av lokale powerstations

94 landsbyer er planlagt de neste 4 år. Da har nesten 500 000 mennesker fått strøm i sine hus.

Håper dette er av interesse og at du kunne tenke deg å gi et lite lån – 5 eller 10 000 kr.  – ring meg gjerne.

Med vennlig hilsen

Knut-Arne Wendel

Mob.tlf.: 915 47047

 knut-aw@online.no

———————————————————————————————————————————————————

2 Mites AS invites those who want to help people in “SunErgy villages” Cameroon to escape poverty  to buy a three year loan certificate of NOK 10.000. The certificate will be redeemed after three years with six percent interest pro anno. Through this you participate in giving poor people the opportunity to escape poverty and have hope of a brighter future.

If interested please contact Mr. Knut-Arne Wendel for further information mobile: +4791547047 or  e-mail: knut-aw@online.no